PROIECT DE HOTĂRÂRE 81/09.08.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 81| din data de 09.08.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/31.03.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 155 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (1)art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. Modificarea art. 6 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/31.03.2022, astfel: “Conducerea executivă a clubului sportiv Progresul Mogoșoaia este asigurată de Directorul executiv. Până la organizarea concursului, precum și pe perioada vacanței postului, Președintele Comitetului Director ocupă funcția de Director executiv. Durata mandatului Directorului executiv este de patru ani.”

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 august 2022

Sari la conținut