PROIECT DE HOTĂRÂRE 76/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 76 | din data de 16.05.2023

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârtsnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. c), alin. (9) lit. a), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre, în vederea semnării protocolului prevăzut la art. 1 „ precum și orice alte documente necesare în vederea realizării proiectului.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut