PROIECT DE HOTĂRÂRE 77/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 77 | din data de 16.05.2023

Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Acordarea unor pachete cadou către 740 de copii din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie.

Art. 2 Alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul local al Comunei Mogoșoaia de la capitolul 51.02.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2023

Sari la conținut