PROIECT DE HOTĂRÂRE 75/16.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 75 | din data de 16.05.2023

Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nr. 16/199919/10.05.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 11385/11.05.2023;

Potrivit art. 292 alin (1), alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În condițiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.  129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 identificat cu nr. cadastral 59073, 59194 și 59065 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 mai 2023

Sari la conținut