PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/18.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59| din data de 18.03.2024

Privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia, ,,Asociația Creștem România Împreună” și Fundația Ilfov Împreună în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Maratonul Reciclării”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate;

Prevedrile art. 35 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d) și lit. e) coroborat cu prevederile alin. (7) lit. i) și alin. (9) lit. (a), lit. c) și  art. 196 alin .(1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1  Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia, ,,Asociația Creștem România Împreună” și Fundația Ilfov Împreună în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Maratonul Reciclării,” prevăzut în anexa ce face parte din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării protocolului de cooperare prevăzut, la art.1 al prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Cheltuielile privind desfășurarea în bune condiții a proiectului se vor asigura din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și o va afișa în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin- Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 martie 2024

Sari la conținut