PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/15.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE |58| din data de 15.03.2024

 Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pe anul 2024  ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 – Legea privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art.1, art.3 alin.(1) și alin.(2) litera a), art.59 și art.61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.3, art.4, art.14 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune din 16.09.2022,  cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 – Legea privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, conform anexei la proiectului de hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre.

Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și îl va transmite spre publicare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de către cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 martie 2024

Sari la conținut