PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/14.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57| din data de 14.03.2024

Privind  contractarea de servicii de auditare de către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL, Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevedrile art. 62 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statuar al situațiilor financiare anuale și  al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b^1 și art. 160 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Prevederile art. 47 și art. 51 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Adresă SC. COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA. SRL cu numărul 1034/13.03.2024 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.6656/13.03.2024.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 3 lit. d), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea contractării de servicii de auditare cu Anghelache Marian –  auditor statuar înscris în Registrul Public Electrnoic ASPAAS cu nr. AF11 cu sediul în București, strada Negru Voda, nr. 2, Bl. C4, Sc.2, et. 6, ap. 61, sector 3 prin Focus Audit S.R.L, firmă de audit financiar înscrisă în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. FA771 cu sedul în București, strada Vasile Gherghel, nr. 85, parter, cam. 1, sector 1 de către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării deciziei asociatului unic de contractare servicii de auditare de către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și o va afișa în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 martie 2024

Sari la conținut