PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/26.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54 | din data de 26.04.2023

Privind încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 129 alin. (9) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 196 alin. (1) lit. a), din același act normativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului viceprimar Florin Răducu Covaci în vederea semnării protocolului de colaborare menționat la art. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 aprilie 2023

Sari la conținut