PROIECT DE HOTĂRÂRE 55/26.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55 | din data de 26.04.2023

Privind dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Se ia act de dispozițiile Sentinței Civile nr. 146/CA/14.03.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosar nr. 2043/111/2022.

Art. 2 Constatarea caducității Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 7/26.01.2023.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
26 aprilie 2023

Sari la conținut