PROIECT DE HOTĂRÂRE 47/18.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 47 | din data de 18.04.2022

Privind organizarea evenimentului “Flori de mai” în cadrul Parcului Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului ” Flori de mai ” în cadrul Parcului Mogoșoaia în luna mai 2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 aprilie 2022

Sari la conținut