PROIECT DE HOTĂRÂRE 46/15.04.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 46 | din data de 15.04.2022

Privind aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform art. 129 alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea acordului de principiu în vederea contractării de către Ecotrans STCM SRL a unui împrumut bancar rambursabil de până la 3.000.000 lei sub forma de linie de credit pentru capital de lucru.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 aprilie 2022

Sari la conținut