PROIECT DE HOTĂRÂRE 42/19.04.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 42 | din data de 30.03.2023

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 392/20.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 4792/21.02.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 546/15.03.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 6658/16.03.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 736/07.04.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8646/10.04.2023;

Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2 / 2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit.a, art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023, în sumă totală de 5485 leI.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 aprilie 2023

Sari la conținut