PROIECT DE HOTĂRÂRE 107/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |107| din data de 17.08.2023

Privind împuternicirea viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, sa semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 111 alin. (2), lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) art. 139. alin.(1), art. 196. alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea raportului de activitate și a situațiilor financiare ECOTRANS STCM SRL pentru anul 2022, conform anexelor.

Art. 2 Desemnarea domnului Florin Răducu Covaci, în calitate de viceprimar, în vederea semnării Hotărârii AGA ECOTRANS STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2022.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut