PROIECT DE HOTĂRÂRE 108/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |108| din data de 17.08.2023

Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. I (21) din OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Prevederile art. 96 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011

În temeiul art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e)  și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. I (21) din OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;

Potrivit art. 71 și art. 153 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4183/2022

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 1491/10.08.2021 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 18695/10.08.2021.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut