PROIECT DE HOTĂRÂRE 106/17.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |106| din data de 17.08.2023

Privind atribuirea autorizației taxi numărul 002 a transportatorului autorizat PFA IONESCU LUCIAN

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art. 3, alin. (1), art. 141, alin (4), lit. (c), alin. (5), alin. (7) și alin. (8) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d, art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea atribuirii autorizației taxi numărul 002 transportatorului autorizat PFA IONESCU LUCIAN.

Art. 2 Aprobarea încheierii Contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 august 2023

Sari la conținut