Author Archive: Gabriela Ciobanu

HOTĂRÂREA 44/18.03.2024 

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 18.03.2024 Privind raportul de evaluare a capacității de aparare împotriva incendiilor în comuna Mogosșoaia pentru anul 2023 (semestrul II) și planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea…
Detalii

HOTĂRÂREA 43/18.03.2024

HOTĂRÂRE | 43| din data de 18.03.2024 Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul…
Detalii

HOTĂRÂREA 42/18.03.2024

HOTĂRÂRE | 42| din data de 18.03.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de…
Detalii

HOTĂRÂREA 41/18.03.2024

HOTĂRÂRE | 41| din data de 18.03.2024 Privind aprobarea fuziunii prin absorție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV  ” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 4780 din 20.02.2024

PROCES-VERBAL Nr. 4780 din 20.02.2024 încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 20.02.2024, ședință convocată de către primar. Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 59/18.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 59| din data de 18.03.2024 Privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia, ,,Asociația Creștem România Împreună” și Fundația Ilfov Împreună în vederea realizării în comun a proiectului de…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 58/15.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE |58| din data de 15.03.2024  Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pe anul 2024  ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 57/14.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 57| din data de 14.03.2024 Privind  contractarea de servicii de auditare de către SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL, Comuna Mogoșoaia fiind asociat unic al acesteia AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 56/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 56| din data de 11.03.2024 Privind  aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna   Mogoșoaia – 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Conform prevederilor…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 55/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 55| din data de 11.03.2024 Privind  aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T. Comuna Mogoșoaia și Fundația ”Ilfov Impreună” în vederea realizării proiectului de interes public „Colorează-ți…
Detalii

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut