Author Archive: Gabriela Ciobanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE 54/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 54| din data de 11.03.2024 Pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos….
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 53/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 53| din data de 11.03.2024 Pentru modificarea HCL nr.94/2023, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului privind premierea sportivilor de performanță și a antrenorilor acestora având domiciliul pe raza teritorială a Comunei AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 52/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 52| din data de 11.03.2024 Privind raportul de evaluare a capacității de aparare împotriva incendiilor în comuna Mogosșoaia pentru anul 2023 (semestrul II) și planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență,…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 51/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 51| din data de 11.03.2024 Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50| din data de 11.03.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare…
Detalii

PROIECT DE HOTĂRÂRE 49/11.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 49| din data de 11.03.2024 Privind aprobarea fuziunii prin absorție a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURO APA  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA ILFOV  AVÂND ÎN VEDERE: Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

DISPOZIŢIA 217/11.03.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 18.03.2024 Având în vedere: Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 6434/ 11.03.2024; În temeiul art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), art. 152 alin….
Detalii

HOTĂRÂREA 40/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 40| din data de 20.02.2024 Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare…
Detalii

HOTĂRÂREA 39/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 39| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 38/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 38| din data de 20.02.2024 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2024 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Avizul Comisiei de specialitate…
Detalii

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut