Proces verbal ședința nr. 2831 din 29.01.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 2831 din 29.01.2024

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 29.01.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri.

Participă în sala de ședință doamna Joința Anca, cu domiciliul în comuna Mogoșoaia.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta este adoptată cu 12 voturi pentru si 3 abtineri. (Ienculescu Popovici Felicia, Cojocaru Iustin și Iacoban Dumitru Alexandru).

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că motivul pentru care se abțin este că 11 din 23 sau 24 de hotărâri sunt legate direct sau indirect de Sector 0, considerând că sunt altele prioritățile în momentul de față, și anume, bugetul, problemele din Livadă, este prima ședință din an cu foarte multe proiecte legate de Sector 0.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  precizează că motivul pentru care sunt legate de Sectorul 0, este din cauza bugetului care este dependent de hotărârea pe care o luăm astăzi referitoare la Sector 0, de ce se întâmplă în zona denumita Sectorului 0. Dacă prin votarea acestui studiu de fezabilitate care prevede modificări de oportunitate datorită faptului că s-a schimbat conjunctura, dar în momentul de față, cum hotărâm acum, are impact mare asupra bugetului, este foarte important de știut în funcție de ce se hotărăște la ședința asta, cum se creionează bugetul pe restul anului, cu sau fără creditul de 30.000.000 Ron, dacă se votează pentru menținerea creditului este un buget, dacă se votează pentru returnarea creditului este alt buget, deci sunt legate una de alta.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup  precizează că daca se uită pe convocatorul ședinței, întregul pachet are variante în funcție de scenariul care va fi votat.

Domnul Pavel Aurel nu intelege de ce este mentionat scenariul nr. 2 in proiectul de hotarare nr. 22, la data afisarii proiectului scenariul 2 nefiind votat.

Domnul Pavel Aurel susține că are de aprobat un singur proiect de hotărâre, nu sunt variante de proiecte de hotărâre.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizeaza ca daca se voteaza scenariul nr 1 se scot de pe ordinea de zi cele privitoare la …

Domnul Pavel Aurel il intrerupe pe domnul Primar.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup solicita sa fie lasat sa explice pana la capat.

Domnul Pavel Aurel il intrerupe din nou.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup ii cere domnului Pavel Aurel sa fie lasat sa explice niste chestiuni care chiar sunt importante.

 Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că acele proiecte de hotărâre rămân sau nu pe ordinea de zi în funcție de scenariul care se votează.

Domnul Pavel Aurel susține că nu există niciun proiect de hotărâre cu privire la votarea unui scenariu și solicită să îi arătați pe ordinea de zi proiect de hotărâre pentru votarea scenariului.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că în corpul proiectului de hotărâre scrie că se votează scenariu.

Domnul Pavel Aurel susține că nu este stipulat faptul că se votează, acolo se propune de către cel care a făcut un studiu și ne recomandă el să adoptăm scenariul nr. 2, și că din cauza asta ați scris într-un proiect de hotărâre “ S-a adoptat proiectul de hotărâre varianta nr. 2”.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu 14 voturi pentru și 1 abținere (Pavel Aurel).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 8/15.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Propunere ca domnul Băiaș Costel să fie președinte de ședință a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 9/15.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un covrum de 14 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Diaconescu Victor solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

3. Proiect de hotărâre nr. 10/15.01.2024 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Institiției Primarului Consiliului Local Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru și 1 abținere (Domnul Alin Călin Vârtic), dintr-un cvorum de 11 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Dumitru Alexandru Iacoban și Cojocaru Iustin solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scosi din cvorum.

4. Proiect de hotărâre nr. 11/22.01.2024 privind stabilirea salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică locală și funcțiile asimilate acestora, respectiv pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Diaconescu Victor și domnul Dinu Gheorghe solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scosi din cvorum.

5. Proiect de hotărâre nr. 12/22.01.2024 privind aprobarea supraimpozitării a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (domnul Pavel Aurel, doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

6. Proiect de hotărâre nr. 13/22.01.2024 privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri (domnul Pavel Aurel, doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

7. Proiect de hotărâre nr. 14/22.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul Comunei Mogoșoaia, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă există cineva care are Facultatea de Asistență Socială în cadrul primăriei, pentru că ar vrea să pună o întrebare.

Domnul Viceprimar Florin Răducu Covaci precizează că sunt persoane care au experiență ( în cadrul primăriei pe asistență socială).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici menționează că a avut o discuție cu președinta Asociației Asistenților Sociali, i-a fost pusă aceasta întrebare și nu a știut răspundă. Are rugămintea să se afișeze o informare cu toate beneficiile, prevăzute de legi.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că este foarte interesant, nu crede ca a mai fost un astfel de regulament.

Doamna Roxana Cristina Bute menționează că există, dar era vechi și a fost actualizat.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că este foarte bun, a fost scris cam tot ce trebuie, inclusiv scrie că cei care ocupă compartimentul asistență socială ar trebui să informeze oamenii vulnerabili, expuși excluziuni sociale de toate beneficiile lor.

8. Proiect de hotărâre nr. 15/23.01.2024 privind modificarea HCl nr. 149/29.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei.”, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

9. Proiect de hotărâre nr. 16/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 125/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 4 abțineri (doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorm de 14 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban precizează nu i s-a dat o hartă unde să fie specificat care sunt tronsoanele.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că sunt cele depuse pe Anghel Saligny.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban susține că nu le-a văzut pe hartă.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează ca nu are cum să ajungă din cauza asta sunt pe tronsoane.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă dacă toate cele 4 tronsoane ajung până în DR4.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu aprobăm toate tronsoanele până în DR4, este drumul de conexiune DR4-DN1 și se fac tronsoane pe el.

Domnul Pavel Aurel întreabă câte tronsoane sunt în total.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că sunt 4 tronsoane până în calea ferată.

Domnul Pavel Aurel menționează că strada Morii nu este din șosea până în calea ferată.

Intreabă care este strada Morii .

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că este cea desemnată prin cadastru.

Doamna Felicia Popovici Ienculescu precizează că într-un document era menționat: “Pentru noua zonă de dezvoltare”, ce înseamnă noua zonă de dezvoltare. Întreabă dacă avem un nou PUZ de care nu știm.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă unde este menționat așa ceva.

Doamna Felicia Popovici Ienculescu răspunde că este menționat în referatul de aprobare.

Precizează că este câmp în zona aia, nu locuiește nimeni.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că DR4 trece prin câmp, nu poate fi mutat.

Doamna Felicia Ienculecu Popovici precizează că se pune canalizare, apă, se cheltuie destui bani, tot rezultă 1.000.000 de euro în total din calculele dumneaei. Susține că înțelege să se facă conectare, dar nu înțelege de ce să se facă și canalizare și apă.

Domnul Florin Răducu Covaci menționează că este intravilan în acea zonă, este un PUZ foarte vechi aprobat.

Doamna  Felicia Ienculecu Popovici solicită să vadă PUZ ul.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă dacă este același PUZ ca cel de la Arbo.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că este separat de cel de la Arbo.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă dacă primesc și ei aceste PUZ uri.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că da, oricând pot fi puse la dispoziție.

10. Proiect de hotărâre nr. 17/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 129/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3”, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 4 abțineri (doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorm de 14 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

11. Proiect de hotărâre nr. 18/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 128/28.09.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4”, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 4 abțineri (doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorm de 14 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

12. Proiect de hotărâre nr. 19/23.01.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 112/24.08.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000  lei pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru și 4 abțineri (doamna Ienculescu Popovici Felicia, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorm de 14 consilieri.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă dacă poate să i se explice care sunt modificările.

Domnul Florin Raducu Covaci raspunde ca este o actualizare.

Domnul Paul Mihai Nicu Precup precizează că este actualizarea preambului.

Doamna Roxana Cristina Bute menționează că s-a schimbat legislația, iar modelul draftului de hotărâre a suferit modificări, astfel s-a actualizat hotărârea conform legislației.

13. Proiect de hotărâre nr. 20/23.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025, acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (domnul Pavel Aurel).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Doamna Ienculescu Popovici Felicia propune ca măcar la anul să fie fundamentată pe statisticile de la Institutul Național de Statistică, iar nu pe solicitarea școlii. S-a făcut între timp un recensământ există numărul, astfel conform legii, trebuie să asigurăm locuri pentru preșcolari și școlari conform acelor cifre de la Institutul Național de Statistică,nu e ca ne place noua ca vine sau nu vine, daca nu au venit inseamna ca mediatorul sanitar, scolar, asistentul social nu si-au facut treaba, dar noi trebuie sa asiguram locurile. Trebuie sa facem scoala nu de 500 de locuri, ci de 1500 de locuri cat e numarul de copii, nu vorbesc de aia care nu si-au facut parintii buletine ca sa poata sa beneficieze de scolile din sectorul 1, vorbesc de copii care sunt aici.

Domnul Viceprimar Covaci Florin spune ca stiti foarte bine ca ne dorim o scoala noua.

Doamna Roxana Cristina Chihai întreabă ce se întâmplă  cu cadrele didactice ținând cont de profesorii care sunt angajați și de clasele în care se fac(ore), dacă nu se înscriu 1000 de elevi.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că asta este regula, asta este reglementarea și trebuie să o respectăm.

Domnul Viceprimar Covaci Florin spune ca ne dorim o noua scoala si lucram in sensul acesta.

14. Proiect de hotărâre nr. 21/23.01.2024 pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi dint-un cvorum de 11 consilieri locali prezenți la ședință.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Cojocaru Iustin și domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scosi din cvorum.

În urma supunerii la vot a celor 3 scenarii din studiul de fezabilitate a fost adoptat cu unanimitate de voturi scernariul nr. 2.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban precizează referitor la legalitatea acestor proiecte de hotărâre, în opinia mea este un proiect ce vizează o documentație de urbanism, chiar dacă el se numește studiu de fezabilitate pentru că în descriere menționează lucrul ăsta, el trebuia inițiat doar de către primar și aprobat de consiliul local doar pe baza referatului de specialitate al arhitectului șef, deci nu cred că avea doamna Roxana Cristina Chihai vreo competență să inițieze un astfel de proiect. Acest studiu de fezabilitate este suspendat definitiv de Curtea de Apel Ploiești și de Tribunalul Ilfov în  primă Instanță și nu crede că se poate interveni, cum data trecută a fost retras de pe ordinea de zi, crede ca așa ar trebui și acum.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia susține că a găsit mai multe lucruri unde are întrebări. La pagina 13, capitolul “situatii existente si necesitatea realizarii obiectivului” unde se justifică necesitatea actualizarii indicatorilor este menționată suspendarea de către instanțele judecătorești până la soluționarea cererilor în anulare a următoarelor hotărâri:HCL 107/2021, 114/2021, 115/2021 și 116/2021. În paragraful următor se precizează următoarele:” Scenariile propuse spre analiză în paragraful 2, valoarea despăgubirilor avute în vedere la elaborarea scenariilor este cea stabilită prin HCL nr. 115/2021 și HCL nr. 116/2021.

Conform studiului de fezabilitate anexa nr. 2 și anexa nr. 3 sunt necesare 77 de exproprieri în trupul A și 30 în trupul B, adică 116 ha expropriate în trupul A și 25 ha în trupul B, asta înseamnă 25 % din suprafața exactă de proiect, adică un sfert practic din trupurile A și B, e nevoie să fie expropriate, deci eu nu știu ce calcul economic aveti, dar ca studiu e, dupa cum stim cu totii, vorba doar de exproprieri, deci nu este vorba despre cum impactează acest proiect tot bugetul nostru și pe câți ani, dar având în vedere că deja am si votat oricum am gandit inainte am votat si sa cheltuieli de judecata sa acoperim prin achizițonarea de servicii juridice, deci scrie clar în acesta că prin achizitionarea de servicii juridice ca se estimează ca vom avea si mai multe procese, cat de multe procese trebuie sa aiba o primarie ca sa ajunga la concluzia ca e ceva gresit in metoda pe care o folosim.

Felicia Ienculescu Popovici citează din  capitolul 3.1.1, pagina nr. 33 al studiului de fezabilitate: “Pentru infrastructura de canalizare va fi implementat următorul sistem: rețele de canalizare menajere echipate cu separatoare, rețele de canalizare pluvial, stație. Evacuarea apei uzate se va realiza pompat în rețelele de canalizare existente”.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă cum o să folosim canalizarea menajeră existentă dacă acolo vor fi zeci de mii de oameni.

Costul estimat pentru expropriere în trupurile A și B este de 13.000.000 lei, adică peste 2.500.000 euro din bugetul comunei, și ne-ați comunicat că nu mai vrem împrumuturi, dar folosim bugetul comunei.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă de unde avem excedentul asta bugetar pentru această sumă foarte mare, acesta fiind doar începutul pentru că o fie necesari bani de canalizare, rețele electrice, trebuie să căutăm surse.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici citează din pagina nr. 48 al studiului de fezabilitate:“Nefinanțarea cheltuielilor asumate prin proiect nu este un risc major deoarece proiectul este considerat ca fiind prioritar de comunitatea locală.”

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că deja suntem la a 3 formă de așa ceva si se consideră că nu este un risc major, avem foarte multe procese, ceva nu se leagă.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici citează din pagina nr.52, Indicatori financiari: “Sumele se vor înscrie în limitele alocate respectiv sumele prevăzute în hotărârea de consiliu local nr 115 și 116, deci din nou facem referire la niște hotărâri care sunt suspendate chiar și anulate de instanțele de judecată, iar capitolul de riscuri are 10 rânduri, în condițiile în care s-a ajuns acum la a 3 a variantă, fiind în 2018, 2022 și acum 2024.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă cum poți să faci un capitol de riscuri de 10 rânduri, ceva nu este în regulă cu firma Sirius care primește foarte multe contracte de la primăria Mogoșoaia.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici citează: “Pentru investiția propusă nu s-a întocmit un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung, prezenta etapă face parte dintr-o planificare riguroasă și fundamentată a procesului de reajustare teritorială.”

Doamna  Felicia Ienculescu Popovici menționează că nu se face studiu de prefezabilitate, nici plan detaliat de investiții pe termen lung, deci nu se știe câți bani sunt necesari și de unde se face planficare fundamentată și riguroasă.

Domnul Pavel Aurel precizează că la consultarea publică nu a existat un raport de specialitate.

Doamna Roxana Cristina Bute susține că era referatul de aprobare.

Domnul Pavel Aurel întreabă cine a semnat raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 21/23.01.2024.

Doamna Roxana Cristina Bute răspunde că a fost semnat de Compartimentul de Achiziți, fiind vorba despre un studiu de fezabilitate.

Domnul Pavel Aurel precizează că este vorba despre o dezvoltare urbanistică.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup întreabă care erau cele două probleme discutate de domnul Dumitru Alexandru Iacoban.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban răspunde că era vorba despre calitatea inițiatorului și suspendarea studiului de fezabilitate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că așa cum a răspuns și la calitatea inițiatorului faptul că un proiect are în conținutul lui cuvântul urbansim, nu îl face documentație de urbanism și nici de amenajarea teritoriului. Legea este foarte clară, din cauza asta se face eroare destul de gravă, se confundă documentația tehnico-economică cu documentația de urbanism. Documentația de urbanism și de amenajarea teritoriului sunt foarte clar stipulate în legea 350, cea care guvernează urbanismul și amenajarea teritoriului, iar studiul de fezabilitate este o documentație tehnico-economică. Documentația tehnico-economică este prevazută și detaliată în HG nr. 907. Confuzia este foarte mare și înțelege acest lucru pentru că documentații sunt și una și alta. Deci prima este o confuzie foarte mare, este documentația de amenajarea teritoriului și urbanismul. Documentațiile de amenajarea teritoriului sunt planul de amenajarea teritoriului național, planul de amenajare a teritoriului regional și planul de amenajarea a teritoriului județean, nu există altele în lege, iar documentațiile de urbansim sunt planul urbanistic general, planul urbanistic zonal și planul urbanistic de detaliu, până se schimbă legea. Studiul de fezabilitate este o documentație tehnico-economică care e cu totul altceva, stă la baza oricărei investiții. Dacă vrei să faci o școală trebuie să faci o documentație tehnico-economică adică studiul de fezabilitate. Legea 255 care reglementează exproprierea spune foarte clar că exproprierile nu se fac în baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, doar în baza documentațiilor tehnico-economice se poate realiza acest lucru. Făcând apel la legea 350 există o gravă eroare. Dacă se verifică legea 350 și cu un search în care să scrie cuvântul fezabilitate sau studiu de fezabilitate se poate observa că nu există, toate sunt într-o altă lege.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă care este investiția, având în vedere că se face studiu de fezabilitate pentru o investiție, iar aici este un studiu de fezabilitate pentru exproprieri.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că este o lucrare. Conform legii HG 907, această lucrare de reconfigurare a parcelelor nu este o documentație de amenajare a teritoriului sau de urbanism, este o planificare de rezervare a domeniului public, ca să nu mai ajungem în situația în care suntem in Livadă.

Domnul Pavel Aurel il intrerupe pe domnul primar cu o intrebare neinteligibila.

Domnul Primar il roaga pe domnul Pavel Aurel sa il lase sa explice.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că în ceea privește partea de suspendare, hotărârile judecătorești suspendă executarea respectivelor hotărâri de consiliu local, astfel noi nu executăm hotărârea de consiliu local, nu ducem la îndeplinire hotărârea de consiliu local, deci este suspendată executarea hotărârilor respective.

Domnul Pavel Aurel il intrerupe pe domnul primar cu o intrebare neinteligibila.

Domnul Primar il roaga pe domnul Pavel Aurel sa il lase sa explice si sa raspunda intrebarilor colegilor si ii va raspunde si dansului cand va ajunge la intrebarile dansului.

Nu ducem la îndeplinire hotărârile respective, ci facem doar ce se cere prin instanță în anumite locuri, reducerea sau anularea totală a lor.

Domnul Pavel Aurel il intrerupe pe domnul primar cu o intrebare neinteligibila.

Domnul Primar il roaga pe domnul Pavel Aurel sa il lase sa explice.

Domnul Presedinte Baias Costel il atentioneaza pe domnul Pavel Aurel sa nu mai intrerupa sedinta.

Domnul Pavel Aurel continua sa il intrerupa pe domnul primar.

Domnul Primar il roaga pe domnul Pavel Aurel sa il lase sa explice.

Domnul Primar Paul Precup menționează că există punct de vedere de la Prefectură, urmare unei solicitări facute de Primaria Mogosoaia către Prefectura Ilfov în care  a fost menționat că sunt suspendate definitiv hotărârile. Astfel, doar venim în întâmpinarea unei părți dintre cei care ne-au dat în judecată. Cei care au dat în judecată au cerut anularea hotărârilor respective, astfel se anulează pentru cei cu care există litigii în trupurile C, D și E, iar trupurile A și B rămân identice, deci se elimină din exprorpierea totală cei care nu mai fac parte din treaba asta, nu se face expropriere în continuare. Le puteau expropria până acum acele terenuri care nu au procese pe ele, dar nu le-am facut si nici nu avem de gând să facem chestia asta, așteaptăm instanța să spună dacă se poate expropria sau nu. Discuția este dacă se dorește să se meargă înainte pe toate trupurile sau nu, propunând o reducere a acesteia.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban susține că pânâ la urmă este suspendat, chiar dacă este o reducere. 

Domnul Primar Paul Mihai Nicu precizează că este parerea dumnealui si daca asta este parerea dumnealui ar trebui să ne întoarcem la hotărârea nr. 57/27.04.2023 în care se spune asa: consiliul local din care faceti parte si dumneavoastra, in care ati  modificat o hotărâre luând act de dispozițiile sentinței civile de, retineti, nu suspendare, ci anulare în prima instanță.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban susține că nu a mai fost făcut recurs.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup menționează că a fost anulată în prima instanță.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban susține că nu a mai fost făcut recurs

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup spune deci hai sa inteleg: pentru Livada anulam o hotarare…

Domnul Pavel Aurel intrerupe si întreabă de ce nu a fost făcut recurs.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că toata lumea a votata in unanimitate si ca nu a făcut recurs din cauza consiliului care a hotărât că trebuie modificata.

Domnul Pavel Aurel intrerupe inca o data si întreabă de ce nu a fost făcut recurs

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup citează “Se Ia act  de dispoziția sentinței civile nu stiu care… Articolul 2, modificarea articolului 2 din hotărârea respectivă, în care se modifică data”, Deci era o hotărâre anulată pe care am modificat-o în acest consiliu.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban susține că era o hotărâre anulată definitiv.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nu a fost anulată definitiv, doar în prima instanță.

Dumitru Alexandru Iacoban răspunde dacă a fost făcut recurs, deci a fost anulată definitiv dacă nu a fost făcut recurs.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizeaza că eram în termenul de a face recurs, am dat de ales consiliului local dacă facem recurs sau reducem termenul, este exact aceași situație. Hotărârea nr. 57/27.04.2023 a fost adoptată cu 15 voturi, adică unanimitate, adica toti ati votat la Livadă ati votat modificarea hotărârii când era anulată.

Domnul Pavel Aurel precizează că domnul Primar a solicitat Prefecturii un punct de vedere cu privire la abrogarea unui pachet de hotărâri. Prefectură răspunde cu expresia „revocare”.

Domnul Pavel Aurel întreabă pe doamna Cristina Bute dacă există vreo diferență între termenul “revocare” și “abrogare”.

Doamna Cristina Bute răspunde că se regăsește în legea 24/2000.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup ii adreseaza doamnei Ienculescu Popovici Felicia rugamintea sa ii aminteasca intrebarile care nu sunt referitoare la subiectele la care a raspuns deja respectiv la calitatea initiatorului si legalitatea modificarii hotararilor de consiliu.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia sustine ca parerea dansei este ca hotararile nu pot fi modificate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizeaza ca este intr adevar parerea dansei.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia il intreaba pe domnul primar daca detine adevarul, daca este judecator sau avocat.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu, dar are punct de vedere de la Prefectura Ilfov.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia intreaba daca Prefectura este instanta.  

Doamna Ienculescu Popovici Felicia sustine despre Prefectura  ca sunt niste oameni pusi politic…

Domnul Pavel Aurel menționează că Prefectura Ilfov a fost întrebată de abrogare și aceasta răspunde cu revocare.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia sustine despre Prefectura ca este o institutie profund politica care face…

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă cum se explică faptul că se dorește să se facă canalizare pentru ditamai teritoriul folosindu-se de sistemul de canalizare existent.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că nimeni nu face vreo canalizare, acolo sunt niște evaluări.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia întreabă de ce sunt puse în studiu de fezabilitate.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia solicită să primească răspuns la capitolul de riscuri, erau 10 rânduri la riscuri, întregul studiu este fundamentat pe ideea că s-au întâmplat niște nenorociri care nu au putut fi  controlate.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu sunt niște nenorociri și puteau fi controlate dacă dumneavoastra nu v-ati fi opus acestei rezervări de teren pentru domeniul public, acum  UMF Carol Davila ar fi fost aici.

Doamna Ienculescu Popovici Felicia precizează că nu ati găsit laUMF Carol Davila.

Domnul Pavel Aurel menționează că există parteneriat între noi (Comuna Mogoșoaia), UMF Carol Davila și Consiliul Județean.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că nu mai există.

Domnul Pavel Aurel afirmă că există în continuare pentru că nu a fost revocat prin consiliu local. Solicită să fie anulat parteneriatul pentru că este cu hotărâre de consiliu.

Doamna  Ienculescu Popovici Felicia întreabă dacă este corect studiul de fezabilitate ținând cont de faptul că sunt 10 rânduri la capitolul de riscuri.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că există în cuprinsul studiului de fezabilitate, riscuri, avantaje, dezavantaje, sunt multe pagini.

Doamna  Ienculescu Popovici Felicia precizează că a ajuns la 80 si ceva de procese.

Domnul Viceprimar Covaci Florin intreaba daca nu isi doresc sa reduca din procese, sa inchidem creditul.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că se discută subiectul privind reducerea suprafeței care este expropriabilă, reducerea creditul și reducerea numărului de procese. Se anuleaza creditul și se reduce numărul de procese.

Doamna  Ienculescu Popovici Felicia întreabă cum se reduce numărul de procese de unde se știe ce vor face 100 și ceva de proprietari.

Domnul Pavel Aurel întreabă câte solicitări de plată au fost pentru cei care au renunțat la dreptul de proprietate.

Doamna  Ienculescu Popovici Felicia susține că vor fi expropriați 100 și ceva de proprietari.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează ca nu vom expropria pe nimeni, așteptă instanța să decidă.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup susține că din 70 sau sub 70 de procese rămân 17 procese din ce reiese din documentația respectivă, dar dacă dumneaei consideră că este bine să se continue cu creditul, eu am supus-o atenției consiliului local.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă ce proiecte rămân conform fiecărui scenariu.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că în scenariul 1 rămâne ca până acum, adică A, B și C și E, adică nu se schimbă nimic, în scenariul 2 se scot toți proprietarii din trupul C, D și E și în scenariul 3 se scot toți.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă ce hotărâri rămân.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că în scenariul 1 se scot toate,  în scenariul 2 se scoate hotărârea cu anularea HCL nr. 115/2021, adică proiectul de hotărâre nr 24/23.01.2024, rămâne proiectul de hotărâre nr 25/23.01.2024 care este cu reconfigurarea parcelelor. Dacă se votează scenariul 3 rămâne mai departe anularea HCL nr. 115/2021 și HCL nr. 116/2021. În oricare caz, dacă se votează scenariul 2 sau scenariul 3 trebuie să se supună la vot și ultimul proiect care este metodologia de retunare a terenurilor.

15. Proiect de hotărâre nr. 22/23.01.2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un cvorum de 11 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Cojocaru Iustin și domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scosi din cvorum.

16. Proiect de hotărâre nr. 23/23.01.2024 pentru revocarea HCL nr. 116/2021 privind  declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa II Trupul E, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un covrum de 11 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

 Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Cojocaru Iustin și domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă dacă acesta a produs cumva efecte juridice, pentru că în raportul curții de conturi se spune foarte clar că s-a luat împumutul, în baza HCL nr. 115/2021 și 116/2021, acesta fiind în valoare de 30.000.000 lei. Am văzut că s-a plătit 5.000.000 lei dobânzi până acum, deci hotărârile au produs efecte. Atâta timp cât ele au produs efecte ele nu pot fi revocate, doar anulate de către instanță.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup precizează că răspunsul este același.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă dacă se pot revoca hotărâri care au produs efecte.

Domnul Primar Paul Mihai Nicu Precup răspunde că dacă se pot modifica, se pot și revoca.

Domnul Dumitru Alexandru Iacoban întreabă de unde se recuperează prejudiciul de 5.000.000 lei.

Doamna Cristina Bute răspunde că nu a postat domnul Dumitru Alexandru Iacoban de la cine.

Doamna Cristina Bute solicită public domnului Dumitru Alexadru Iacoban să retragă postarea de pe facebook, altfel va fi dat în judecată menționând că nu are niciun document și nu există niciun dosar finalizat din care să reiasă că aceasta este vinovată pentru vreun prejudiciu.

17. Proiect de hotărâre nr. 24/23.01.2024 pentru revocarea HCL nr. 115/2021 privind declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” Etapa I Trupurile A, B și C.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

Acest proiect se retrage de pe ordinea de zi.

18. Proiect de hotărâre nr. 25/23.01.2024 privind demararea procedurilor în vederea elaborării metodologiei de restituire a cotelor de 39% din dreptul de proprietate asupra imobilelor intrate în proprietatea UAT Mogoșoaia în vederea efectuării Lucrării de „Reconfigurarea parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor și de pregătire a terenului în Sectorul Zero, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov” pentru proprietarii care nu vor mai fi vizați de lucrare, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi dintr-un covrum de 11 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Consilier Local Roxana Cristina Chihai

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Cojocaru Iustin și domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Domnul Viceprimar Florin Covaci a spus ca dam terenul inapoi la oameni.

Domnul Diaconescu Victor a intrebat daca ceilalti consilieri care nu au votat nu vor sa dea terenul inapoi oamenilor

Domnul Pavel Aurel il intreaba pe domnul Diaconescu Victor daca nu ii este rusine.

Domnul Diaconescu Victor il intreaba pe domnul Pavel Aurel de ce ar trebui sa ii fie rusine avand in vedere ca domnul Pavel Aurel a vorbit pana acum.

Domnul Pavel Aurel raspunde neinteligibil.

Domnul Presedinte Costel Baias ii atrage atentia domnului Pavel Aurel sa nu mai jigneasca.

Se trece la discutarea suplimentării ordini de zi.

19. Proiect de hotărâre nr. 26/25.01.2024 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru o familie aflată în stare de necesitate urmare incediului din data de 30.12.2023, acesta a fost aprobat cu 14 voturi pentru și 1 abținere (domnul Pavel Aurel).

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

20. Proiect de hotărâre nr. 27 din 26.01.2024 privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Propounerea ca domnul Florin Răducu Covaci  să fie desemnat pentru semnarea contractului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

21. Proiect de hotărâre nr. 28 din 26.01.2024 privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Alimentare cu apă și canalizare – drum de conexiune între DN 1A și DR 4 în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Tronson 2”, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru, 4 abțineri (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorum de 14 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Propounerea domnului Florin Răducu Covaci  pentru semnarea contractului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

22. Proiect de hotărâre nr. 29 din 26.01.2024 Privind aprobarea asocierii dintre Comuna Mogoșoaia și Consiliul Județean Ilfov în vederea finanțării obiectivului de investiții „Alimentare cu apă și canalizare – drum de conexiune între DN 1A și DR 4 în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Tronson 3”, ”, acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru, 4 abțineri (doamna Felicia Ienculescu Popovici, domnul Dumitru Alexandru Iacoban, domnul Alin Călin Vârtic și domnul Cojocaru Iustin) dintr-un cvorum de 14 consilieri prezenți la ședință.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Domnul Pavel Aurel solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scos din cvorum.

Propunerea ca domnul Florin Răducu Covaci  să fie desemnat pentru semnarea contractului a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
5 februarie 2024

Sari la conținut