Daily Archive: 2 noiembrie 2021

Proces verbal ședința nr. 26938 din 30.09.2021

PROCES-VERBAL Nr.26938 din 30.09.2021 Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți 15 consilieri locali. Se supune la vot procesul-verbal al ședinței…
Detalii

HOTĂRÂREA 98/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 98| din data de 29.10.2021 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  2021 şi ianuarie 2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; În temeiul…
Detalii

HOTĂRÂREA 97/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 97 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 1 și 4” AVÂND…
Detalii

HOTĂRÂREA 96/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 96 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 3” AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 95/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 95 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 2 AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 94/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 94 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 5″ AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 93/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 93 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia,…
Detalii

HOTĂRÂREA 92/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 92 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia,…
Detalii

HOTĂRÂREA 91/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 91 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul…
Detalii

HOTĂRÂREA 90/28.10.2021

HOTĂRÂRE | 90 | din data de 28.10.2021 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzile în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului, Stupinei” AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de…
Detalii

Actualizat la:
3 noiembrie 2021

Sari la conținut