Daily Archive: 3 martie 2021

HOTĂRÂREA 20/18.02.2021

Privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de tichete sociale AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr….
Detalii

HOTĂRÂREA 19/18.02.2021

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hală depozitare, service auto, birouri P+2E, amplasare totem, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire, racord utilități– strada Ciobanului nr. 69, teren identificat cu nr. cadastral 58039…
Detalii

HOTĂRÂREA 18/18.02.2021

Privind organizarea evenimentului “KULTURESTOCK” în cadrul Parcului Mogoșoaia, organizat de Comuna Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia; Potrivit…
Detalii

HOTĂRÂREA 17/18.02.2021

Privind încetarea contractului de mandat al domnului Melin Murat, administrator al ECOTRANS STCM SRL și inițierea procedurii de selecție pentru desemnarea unui nou administrator al ECOTRANS STCM SRL AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului…
Detalii

HOTĂRÂREA 16/18.02.2021

Privind aprobarea suspendării HCL nr. 10/30.05.2003, HCL nr. 11/05.05.2004, HCL nr. 109/30.11.2007, HCL nr. 18/25.01.2008, HCL nr. 217/25.04.2008 și HCL nr. 193/20.09.2011 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

DISPOZIŢIA 74/12.02.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 18.02.2021 Având în vedere: Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 3739/12.02.2021; În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5),…
Detalii

Proces verbal ședința nr. 2438 din 28.01.2021

Nr. 2438/28.01.2021 PROCES-VERBAL Ședința se desfășoară la ora 18:30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107. La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 15 consilieri locali. Domnul Ionuț Cernat supune la vot…
Detalii

Actualizat la:
3 martie 2021

Sari la conținut