Daily Archive: 5 februarie 2021

HOTĂRÂREA 15/28.01.2021

Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2021-2022 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al…
Detalii

HOTĂRÂREA 14/28.01.2021

Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate;…
Detalii

HOTĂRÂREA 13/28.01.2021

Privind modificarea și completarea HCL nr. 823/23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

HOTĂRÂREA 12/28.01.2021

Privind aprobarea supraimpozitării terenurilor neîngrijite și neîngrădite de pe raza comunei Mogoșoaia AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei…
Detalii

HOTĂRÂREA 11/28.01.2021

Privind acceptarea Declarației de renunțare a imobilului în suprafață de 1084 mp situat în intravilanul comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de…
Detalii

HOTĂRÂREA 10/28.01.2021

Privind aprobarea scoaterii de la supraimpozitare a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județ Ilfov AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizul comisiei de specialitate din cadrul…
Detalii

HOTĂRÂREA 9/28.01.2021

Privind alegerea Președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului de specialitate; Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;…
Detalii

HOTĂRÂREA 8/28.01.2021

Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre; Raportul compartimentului…
Detalii

HOTĂRÂREA 7/28.01.2021

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construirea unui imobil la distanță de 2,00 față de limita de proprietate, împrejmuire, amenajare acces, branșamente utilități, situat în Șoș. București-Târgoviște nr. 185 C, nr. cadastral 55925 AVÂND ÎN VEDERE:…
Detalii

HOTĂRÂREA 6/28.01.2021

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2020 și a planului de măsuri aferent semestrului I 2021 AVÂND ÎN VEDERE: Proiectul de hotărâre; Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;…
Detalii

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut