PROIECT DE HOTĂRÂRE 97/14.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 97 | din data de 14.05.2024

Privind aprobarea traseului si a consumului de combustibil pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile art. 5 alin (1), (11) si (31) ale Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, cu modificarile si completarile;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139. alin. (3), lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea traseului pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri destinat transportului şcolar pentru elevii din comuna Mogoșoaia, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotarare.

Art. 2 Aprobarea consumului lunar de combustibil pentru functionarea Microbuzului scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri: 1 la 300 litri/auto/luna.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 mai 2024

Sari la conținut