PROIECT DE HOTĂRÂRE 98/14.05.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 98 | din data de 14.05.2024

Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Acordarea unor pachete cadou către 670 de copii din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie.

Art. 2 Alocarea sumei de 46.900,00 lei din bugetul local al Comunei Mogoșoaia de la capitolul 51.02.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 mai 2024

Sari la conținut