PROIECT DE HOTĂRÂRE 84/19.05.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 84| din data de 18.05.2023

Privind organizarea evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 862/04.05.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 10729/04.05.2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului de premiere a școlarilor de la Școala Gimnaziala nr. 1 Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 29.500 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2023 de la capitolul 65.02 pentru evenimentul prevăzut la art. 1.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 mai 2023

Sari la conținut