PROIECT DE HOTĂRÂRE 5/19.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 5 | din data de 19.01.2023

Privind  aprobarea Planului de acţiuni şi interes local pe anul 2023, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat-  modificată și completată

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 6 alin. (2)-(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), lit. (b), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut