PROIECT DE HOTĂRÂRE 4/19.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 4 | din data de 19.01.2023

Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia pentru anul 2023, conform anexei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 ianuarie 2023

Sari la conținut