PROIECT DE HOTĂRÂRE 31/27.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023

Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr. 35/10.04.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr. 35/10.04.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform anexei.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 februarie 2023

Sari la conținut