PROIECT DE HOTĂRÂRE 29/24.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 29 | din data de 24.02.2023

Privind încheierea unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (8) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f) art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarul comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare îndeplinirii acestui demers.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
24 februarie 2023

Sari la conținut