PROIECT DE HOTĂRÂRE 28/14.03.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 28 | din data de 14.03.2022

Pentru anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 5, 6, 123, 124, 125 în anexa nr. 1 a HCL nr. 18/28.01.2021 și a terenului aflat la poziția nr. 220 din anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobare normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Anularea supraimpozitării terenurilor aflate la pozițiile 5, 6, 123, 124, 125 in anexa nr. 1 a HCL nr. 18/28.01.2021 și a terenului aflat la poziția nr. 220 din anexa nr. 1 a HCL nr. 12/28.01.2021 privind supraimpozitarea terenurilor neîngrijite.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2022

Sari la conținut