PROIECT DE HOTĂRÂRE 24/14.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 24 | din data de 14.02.2023

Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2023

Sari la conținut