PROIECT DE HOTĂRÂRE 22/03.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 22 | din data de 03.02.2023

Pentru modificarea HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

Prevederile art.27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform art. 2 alin. (1) lit. h), art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 125/22.12.2022 rămân neschimbate.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 februarie 2023

Sari la conținut