PROIECT DE HOTĂRÂRE 20/23.01.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 20 | din data de 23.01.2024

Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul 2024-2025 aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6800/12.12.2023;

Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 1193/28.12.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 136/03.01.2024;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025 conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișsa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
  Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 ianuarie 2024

Sari la conținut