PROIECT DE HOTĂRÂRE 120/18.09.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |120| din data de 18.09.2023

Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp identificat cu numărul cadastral 60962

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea nr. 22493/14.09.2023 a reprezentanților Parohiei Mogoșoaia II;

În temeiul art. 12 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp, având număr cadastral 60962, pentru o perioadă de 40 ani, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Administratorului Public, Daniel Eugen Dobre, să semneze în numele Comunei Mogoșoaia, contractul de comodat prevăzut la art. 1.

Art. 3 Scopul contractului de comodat este construirea de către Parohia Mogoșoaia II a unui centru administrativ-cultural pentru parohie și comunitate.

Art. 4 Predarea-primirea materială a bunului se face prin proces-verbal până la data de 15 octombrie 2023.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 septembrie 2023

Sari la conținut