PROIECT DE HOTĂRÂRE 116/22.08.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE |116| din data de 22.08.2023

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/31.03.2022 privind înființarea clubului sportiv de drept public Club Sportiv Progresul Mogoșoaia, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2022, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2022;

În temeiul art.22, art.26 alin.(2) lit.b),  art. 29 alin. (5) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 129 alin. (7) pct. a), c), e), f), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.

Art 2. Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 august 2023

Sari la conținut