Proces verbal ședința nr. 7387 din 21.03.2024

PROCES-VERBAL

Nr. 7387 din 21.03.2024

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 21.03.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 12:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 10 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Chihai Roxana-Cristina, Diaconescu Victor-Adrian, Ienculescu-Popovici Felicia, Mihalache Mariana, Pavel Aurel, Predeșel Nicolae și Vlad Constantin) și online (Cojocaru Iustin, Covaci Florin-Răducu, Dinu Gheorghe, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin).

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotivă, 3 abțineri (Felicia Ienculescu-Popovici, Alexandru-Dumitru Iacoban și Iustin Cojocaru).

Domul Pavel Aurel solicită să fie menționat în procesul verbal al ședinței, de azi, că Secretarul general nu a menționat motivul pentru care a fost adusă la cunoștință Dispoziția nr.173/28.04.2023, nu a specificat în procesul- verbal cine a solicitat aducerea la cunoștință și dacă Dispoziția nr.173/28.04.2023, respectiv HCL. 31, la care face referire au avut exercitat controlul de legalitate și care este acesta. 

Acesta solicită ca toate convocările documentelor pentru ședinta de consiliu local să fie doar pe e-mailul de consilier local, nu pe cel personal.

Doamna Felicia Ienculescu-Popovici susține că este important să se motiveze luarea la cunoștință și se  pun în spatele consiliului hotărârile dificile care trebuie luate se pun în spinarea noastră..Chiar nu are niciun sens, mi se pare că are dreptate domnul Pavel Aurel.

Președintele de ședință  supune la vot, ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 60 din 20.03.2024 aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

           Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul Alexandru- Dumitru Iacoban menționează că nu înțelege de ce avem o ședință extraordinară, având în vedere comunicarea cu Consiliul Județean este din luna ianuarie, putea fi făcută o ședință normală, unde să fie băgat pe ordinea de zi.. se știe lucrul acesta, că există cofinanțare și că se poate face asta.. l-ați băgat într-o ședință de pe o zi pe alta din nou…

  Doamna Felicia Ienculescu-Popovici afirmă că noi am cerut să se facă  un nou PUG, vom vota aceste hotărâri  însă avem rugămintea, adresând asta domnului viceprimar care este online, să existe transparență totală si să ni să trimită studiile pe care le aprobăm acum să accesăm banii pentru finanțarea lor și să se respecte toate procedurile necesare de consultare a publicului, este ceva important, un Plan de Urbanism General, trebuie să participe la dezbaterea aceasta toată comuna.

  2. Proiect  de hotărâre nr. 61 din 20.03.2024  privind aprobarea indicatorilor economici privind studiile de fundamentare care stau la baza actualizării Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

         Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  3. Proiect  de hotărâre nr. 62 din 20.03.2024  Privind aprobarea cofinanțării din bugetul  local pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

         Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

  Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

  Actualizat la:
  3 aprilie 2024

  Sari la conținut