Proces verbal ședința nr. 29719 din 28.10.2021

PROCES-VERBAL

Nr. 29719 din 28.10.2020

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali și 2 consilieri locali telefonic (Băiaș Costel și Pavel Aurel).

Domnul Ionuț Cernat supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi citind cele 11 proiecte de hotărâri ,iar aceasta a fost aprobată cu 5 voturi împotrivă (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Pavel Aurel), aceștia solicitând ședință extraordinară pentru dezbaterea proiectelor care fac parte din cadrul Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”și 10 voturi pentru susținerea ordinii suplimentare.

Președintele dă citire primului proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu organizate pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza UAT Mogoșoaia, iar acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Se da citire și celui de-al doilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Șoseaua București – Târgoviște 47-49”. iar acesta este adoptat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Pavel Aurel, Băiaş Costel), abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic).

Se da citire și celui de-al treilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Soarelui”, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic).

Se da citire și celui de-al patrulea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzile în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, str. Halaicului (parțial), Motocului, Heleșteului, Stupinei, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al cincilea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al șaselea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – DRUM”, iar acesta a fost aprobat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 6 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Pavel Aurel, Băiaş Costel.

Se da citire și celui de-al șaptelea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – REȚELE”, iar acesta a fost aprobat cu 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 6 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic, Pavel Aurel, Băiaş Costel.

Se da citire și celui de-al optulea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 5, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al nouălea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 2, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al zecelea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 3,  iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al unsprezecelea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pluviala în zona Livadă din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Colector 1 și 4, iar acesta a fost aprobat cu 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0 , abţineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Alin Vârtic.

Se da citire și celui de-al doisprezecelea proiect înscris suplimentar pe ordinea de zi, și anume: Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  2021 şi ianuarie 2022, iar acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi și se adoptă cu unanimitate de voturi.

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov pentru aprobarea primirii comunei Snagov în Asociație – aprobat cu unanimitate de voturi.
  2. Proiect de hotărâre privind  prelungirea autorizației taxi numarul 005 a transportatorului autorizat PFA IONESCU NICULAE- aprobat cu unanimitate de voturi.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iulie, august si septembrie 2021– aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Gheorghe Dinu                                                      Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 noiembrie 2021

Sari la conținut