Proces verbal ședința nr. 28113 din 17.11.2023

PROCES-VERBAL

nr. 28113 din 17.11.2023

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 17.11.2023, ședință convocată de către primar

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 7 consilieri locali, domnul Alexandru Dumitru Iacoban, Aurel Pavel, Alin Călin Vârtic, Cojocaru Iustin, Covaci Florin Răducu, Chihai Roxana Cristina, Diaconescu Victor Adrian, online.

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu 14 voturi pentru, abțineri 1 ( Aurel Pavel).

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 151 din 16.11.2023 Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 152 din 16.11.2023 Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
7 decembrie 2023

Sari la conținut