Proces verbal ședința nr. 12308 din 21.05.2024

PROCES-VERBAL nr. 12308

Din data de 21.05.2024

încheiat cu ocazia ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 21.05.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 15:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Cojocaru Iustin, Covaci Florin-Răducu, Diaconescu Victor-Adrian, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Ienculescu-Popovici Felicia, Mihalache Mariana, Predeșel Nicolae și Vlad Constantin, Chihai Roxana-Cristina, Dinu Gheorghe) și  1 consilier online ( Pavel Aurel).

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință, supune la vot suplimentarea ordinii de zi, cu 6 proiecte de hotărâre, aceastea fiind adoptate  cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind adoptată cu unanimitate de voturi.

Se dă citire la ordinea de zi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr.95 din 13.05.2024 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Comunei Mogoşoaia la 31.12.2023, acesta fiind adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abținere (Pavel Aurel, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Ienculescu-Popovici Felicia), dintru-un număr de 15 consilieri prezenți la ședință. Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia afirmă că ar prefera să fie un raport mai… detaliat din care să ne dăm seama de motivație.

  2. Proiect de hotărâre nr. 96 din 13.05.2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Mogoșoaia cu destinația drum public a imobilelor identificate cu nr. cadastral 60223, nr. cadastral 60224, nr. cadastral 60226 și nr. cadastral 60228 situate în intravilanul UAT Mogoșoaia, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

        Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  3. Proiect de hotărâre nr. 97 din 14.05.2024 privind aprobarea traseului si a consumului de combustibil pentru microbuzul scolar M2 Renault Master Arobus L3H2 tip 16+1 locuri, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

  Inițiator Vicerimarul Comunei Mogoșoaia

  4. Proiect de hotărâre nr. 98 din 14.05.2024 privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

          Inițiator Vicerimarul Comunei Mogoșoaia

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia l-a întrebat pe domnul viceprimar când se întâmplă și dacă putem să delegăm și noi fiecare partid reprezentant ..

  Domnul Florin-Răducu Covaci îi răspunde doamnei Ienculescu-Popovici Felicia să achiziționăm pachetele și vă anunțăm.

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întrebă dacă s-au gândit cu ce anume ..?

  Domnul Florin-Răducu Covaci îi răspunde doamnei Ienculescu-Popovici Felicia că valorea fiecărui pachet  este în jur de 70 de lei… pentru copii de la școală, grădiniță, fundație și clubul sportiv, atât..alte detalii vă anunțăm.

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia susține că dacă se poate … așa cum ne întâlnim și de 1 Decembrie ..

  5. Proiect de hotărâre nr.99 din 15.05.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie și martie 2024, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

         Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  6. Proiect de hotărâre nr. 100 din 15.05.2024 privind schimbării obiectului secundar de activitate al societății ECOTRANS STCM SRL, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

                 Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  7. Proiect de hotărâre nr.101 din 15.05.2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov-Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot „Șanse egale la educație” în anul școlar 2024-2025, fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

        Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  8. Proiect de hotărâre nr. 102 din 15.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 2”: str. Intrarea Nichita Stănescu, Garoafelor, Nuferilor, Senatorilor, Intrarea Poeziei, Intrarea Trandafirilor, Intrarea Vaselor și Intrarea Vânătorilor, fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

        Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul Alexandru-Dumitru Iacoban întreabă dacă avem vreun termen de finalize

  Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că momentan avem doar indicatorii….exact cum am stabilit să începem asfaltările în livadă, asta ne și dorim

  Domnul Alexandru-Dumitru Iacoban întreabă și cu canalizarea când au dat termen ?

  Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde îl au normal la sfârșitul lunii..iulie dar mai au dreptul să prelungească maxim 3(trei) luni de zile din câte știu.. ar trebui până la sfârșitul anului să se finalizeze.

   Se să citire la proiectele suplimentare.

  1. Proiect de hotărâre nr. 103 din 16.05.2024 pentru aprobarea demarării procedurii în vederea realizării unui schimb de imobile în vederea amenajării unei parcări în zona adiacentă a centrului multifuncțional, fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

               Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

      Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întrebă când se va ..?

      Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde săptămâna aceasta terminăm  cu recepție..

      Domnul Dinu Gheorghe întreabă cu cine se face schimbul ?

      Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde cu o persoană fizică.. aveți acolo toate materialele., se va face schimbul în vederea amenajării unei parcări pentru multifuncțional..acolo în față..

      Domnul Pavel Aurel să înteleg că primăria are un teren și o persoană fizică și se face schimb?

      Domnul președinte de ședință lămurește situația spunându-i că acum este vorba de demararea procedurii.

   2. Proiect de hotărâre nr. 104 din 16.05.2024 aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “EDIFICARE ANSAMBLU LOCUINȚE”, comuna Mogoșoaia, Str. Agricultorilor nr. 8, Tarla 35, Parcela 1,  jud. Ilfov, număr cadastral 67482, fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

               Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întrebă dacă este terenul acela care inițial s-au gândit să facă cimitir sau ?

               Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că acolo o să facem bază sportivă, până la el este terenul.

   3. Proiect de hotărâre nr. 105 din 17.05.2024 privind aprobarea regulamentului de acordare a „diplomei longevității” și a câte unui premiu financiar, cuplurilor mogoșoiene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și locuitorilor Comunei Mogoșoaia care au împlinit vârsta de 100 de ani, fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

               Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

   4. Proiect de hotărâre nr. 106/20.05.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei mogosoaia pe anul 2024, acesta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere (Pavel Aurel), dintru-un număr de 15 consilieri prezenți la ședință.

   Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

   Domnul Alin-Călin susține că rectificarea este pentru programul o masă sănătoasă..

   Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde da, rectificăm să putem oferi copiilor masa sănătoasă, sunteți de acord sau nu ?

   Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întreabă dacă mai este altceva ? atunci hai să votam și noi.

   Domnul președinte de ședință solicită reluarea votului, renunțându-se la cele 4(patru) abțineri, râmânând la o abținere(Pavel Aurel).

   Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întreabă dacă masa caldă este pentru toți copii?

   Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde da, pentru toată lumea.

   5. Proiect de hotărâre nr.107/20.05.2024 privind aprobarea suportului alimentar acordat prescolarilor si elevilor in cadrul programului national masa sanatoasa,acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

   Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

   6. Proiect de hotărâre nr.108/21.05.2024 privind imputernicirea administratorului public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre, sa semneze decizia asociatului unic al Colectare Deșeuri Mogoșoaia srl referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale/semestriale, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi.

   Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

   Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

   Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

   Actualizat la:
   12 iunie 2024

   Sari la conținut