HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 13.03.2020 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 4 DIN 13.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 13.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 152/13.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Începând cu data de 14.03.2020 vor fi alcătuite echipe formate din 2 persoane angajați ai Primăriei Mogoșoaia care vor avea atribuții de monitorizare a cazurilor de persoane venite din țări afectate de virusul COVID-19 și aflate în carantină instituită prin măsura de izolare la domiciliu pe raza localității. Persoanele aflate în carantină instituită prin izolare la domiciliu vor fi contactate telefonic de echipele de monitorizare în vederea determinării stării de sănătate a acestora, precum și pentru verificarea respectării măsurii de carantină instituită prin izolare la domiciliu, impusă acestora. Componența echipelor de monitorizare va fi stabilită dintre persoanele numite în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Componența Anexei nr. 1 poate fi modificată sau completată doar printr-o hotărâre ulterioară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia.

Art. 2 Echipele menționate la art. 1 vor culege date cu privire la nume/prenume, nr. telefon, domiciliu, email, dacă a sosit dintr-o țară afectată sau dacă a călătorit în ultima perioadă, simptome, medic de familie, consult la spital/ secție de boli infecțioase, dacă a fost testat Covid19, debut simptome, data începerii monitorizării, persoane cu care a intrat în contact în vederea stabilirii trasabilității, dacă a fost contactat de DSP, Politie locală, Primarie, observații la finalul celor 14 zile de autoizolare, data încetării monitorizării, aviz DSP, motivul încetării monitorizării. Pot fi adresate orice întrebări care să convingă echipa de monitorizare că persoana verificată nu a încălcat carantina instituită prin măsura de izolare la domiciliu, conform Ordinul nr. 414/2002.

Art. 3 În cazul în care persoana aflată în carantină instituită prin izolare la domiciliu nu reușește să convingă echipa de monitorizare că respectă măsura de izolare instituită, echipa va solicita sprijinul Poliției Locale în verificare imediată a veridicității celor declarate telefonic. În cazul în care persoana refuză să coopereze, cooperează parțial sau nu răspunde apelurilor primite, se va transmite text sms cu următorul conținut:” Vă atragem atenția că în conformitate cu Legea protecției civile nr. 481/2004, OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă și Ordinului nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, vă aflați în situația art. 1 din ordinul menționat anterior, respectiv în carantină prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu. În cazul în care oferiți declarații necorespunzătoare adevărului această faptă se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul în care nu respectați măsurile legale privitoare la prevenirea sau combatarea bolilor infectocontagioase aceasta se pedepsește prin închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. Dacă este din culpă (fără intenție), se pedepsește cu închisoare de la 1 la 6 luni sau amendă. Amenda este de 10.000 ron. În consecință vă somăm să răspundeți la apelurile noastre sau să ne contactați în maxim 15 minute la acest număr de telefon„

Art. 4 Dacă persoanele aflate în carantină prin izolare la domiciliu nu cooperează nici ca urmare a mesajului transmis se mai trimite încă un mesaj sms identic, urmând a se aștepta răspunsul încă 15 min, iar la expirarea acestui termen se anunță 112 precum și Direcția de Sănătate Publică asupra prezumției de încălcare a măsurii instituite de izolare la domiciliu și se va urmării obținerea pedepsei maxime posibile conform Codului penal.

Art. 5 Se recomandă ferm închiderea creșelor și unităților tip afterschool începând cu 16.03.2020, până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației.

Art. 6 Se instituie obligativitatea fiecărui agent economic tip creșă sau tip afterschool ca înainte de redeschidere să efectueze o dezinfectare a tuturor incintelor cu substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT sau substanțe similar cu efect în combaterea Covid-19.

Art. 7 Se va proceda la dezinfectarea prin nebulizare folosind substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT având avizele Ministerului Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24, 3237BIO/02/12.24 sau substanțe similare cu efect în combaterea Covid-19 a tuturor incintelor, sediilor primăriei, gospodăriei comunale, poliției, polției locale, asistență socială, dispensar, școală și grădiniță, biserici.

Art. 8 Se va proceda la dezinfectarea prin nebulizare și pulverizare ULV ( echipamente folosite: fogger și atomizor) cu substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT având avizele Ministerului Sănătății nr. 4277BIO/02/12.24, 3237BIO/02/12.24 sau substanțe similar cu efect în combaterea Covid-19 a tutoror celor patru locuri de joacă exterioare din parcurile Valea Parcului nr. 1, Islaz, Intrarea Nouă și București-Târgoviște nr. 44 în regim zilnic.

Art. 9 Se instituie obligativitatea fiecărui agent economic care lucrează cu publicul (baruri, restaurate, pizzeria, cluburi, saloane evenimente, pariuri sportive, florarii si alte asemenea) ca înainte de redeschidere să efectueze o dezinfectare a spațiilor de lucru cu publicul  cu substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT sau substanțe similare cu efect în combaterea Covid-19.

Art. 10 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

                                                                                              ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII CLSU nr. 4/13.03.2020

Componența echipelor de monitorizare a persoanelor aflate în carantină prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu:

 1. GHEORGHIU ADINA
 2. LAZĂR ROXANA
 3. ALEXA MIHAELA
 4. NAE MĂDĂLINA
 5. TOADER BEATRICE MIHAELA
 6. BENGA RĂZVAN ION
 7. PETRE NICULAE
 8. CURELESCU CLAUDIU DINU
 9. WAGNER CRISTIAN
 10. SERBAN ALEXANDRU VALENTIN
 11. CREȚEANU IONUȚ ALEXANDRU
 12. COJOCARU IONICĂ
 13. SOARE GHEORGHE
 14. ȘTEFAN MIHAI

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
13 martie 2020

Sari la conținut