Hotărârea 5 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 5 DIN 16.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 16.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 156/16.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii  stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se modifică articolul 3 din Hotărârea CLSU nr. 4/13.03.2020, în sensul în care urmare dezinfectării efectuate în data de 14.03.2020 se suspendă dezinfectarea zilnică prin nebulizare și pulverizare cu substanțele RELY+ON VIRKON și INNOCID SD-ic 42 PROTECT cu efect în combaterea Covid-19 a tutoror celor patru locuri de joacă exterioare și se vor închide accesului publicului parcurile din str. Valea Parcului nr. 1, str. Islaz, str. Intrarea Nouă și Șos. București-Târgoviște nr. 44 până la finalizarea stării de urgență pe teritoriul României.

Art. 2 Se va menține valabilitatea documentelor eliberate de Comuna Mogoșoaia care expiră pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României.

Art. 3 Se va introduce, pentru cazurile în care este posibil, pe perioada stării de urgență,  munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilaterial al Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Pe perioada stării de urgență, se vor lua la nivelul Primăriei Mogoșoaia măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Art. 5 Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
16 martie 2020

Sari la conținut