Hotărârea nr. 3 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA

NR. 3 DIN 13.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 13.03.2020, ora 8.00 la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 152/13.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Începând cu data de 13.03.2020, ora 13.00, operatorii economici care își desfășoară activitatea pe domeniul public al comunei Mogoșoaia își vor sista activitatea până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 2 Recomandarea fermă adresată operatorilor economici privați, și anume restaurante, baruri, pariuri sportive, pizzerii, florării de pe raza comunei Mogoșoaia ce nu își desfășoară activitatea pe domeniul public al localității să își sisteze activitatea până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national. Recomandarea nu este adresată farmaciilor, minimarketuri și supermarketurilor.

Art. 3 Magazinele cu suprafață dedicată clienților de sub 50 mp au obligația să primească maxim doi clienți în același timp în incintă, restul clienților fiind obligați să aștepte ordonat la coadă în afara clădirii. Distanța maximă recomandată ferm de a fi păstrată, atât înăuntru, cât și în afara incintelor este de 2 m între persoane.

Art. 4 Închiderea Parcului Mogoșoaia începând cu data de 13.03.2020 ora 13.00, inclusiv a Palatului Mogoșoaia, cu excepția accesului în cazuri de urgență. Această măsură va fi făcută publică prin orice mod de comunicare online.

Art. 5 Se restricționează toate serviciile de relații cu publicul din cadrul Primăriei Mogoșoaia. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi accesibile online, pe site primaria.mogosoaia.ro. De asemenea toate solicitările pot fi transmise prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau la numărul de fax 021.351.66.95. Datele de contact ale instituției Comuna Mogoșoaia și orice alte informații necesare se regăsesc și pe pagina de internet oficială primaria.mogosoaia.ro. Măsura va fi aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 6 (1) La nivelul Compartimentului Taxe și Impozite se vor utiliza modalitățile de plată prin ghiseul.ro, internet banking, ordin de plată. Petițiile, declarațiile de impunere precum și orice alte cereri adresate acestui compartiment vor fi transmise prin mijloacele puse la dispoziție și anume email, fax.

(2)Toate documentele pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscal se vor transmite prin mijloace electronice sau fax, iar certificatele fiscale se vor elibera în format electronic prin email, conform prevederilor legale. În cazul în care certificatul de atestare fiscal este necesar la notariat, solicitarea se va face de către Notarul Public pe adresa de email a instituției Comuna Mogoșoaia.

(3) Pentru înscrierea/radierea mijloacelor de transport actele necesare se pot depune în format electronic pe emailul instituției, urmând ca în termen de 3 zile, conform programării care vă va fi anunțată telefonic, să vă prezentați cu actele în original pentru a vă fi eliberată documentația. Măsura va fi aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 7 La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, se vor soluționa doar solicitările urgente pe bază de programare prealabilă la telefon 021.351.63.63/ 0730.588.444 . Măsura va fi aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 8 La nivelul Serviciului Asistență Socială, se vor soluționa doar solicitările urgente pe bază de programare prealabilă la telefon 0720.880.169. De asemenea, toate cererile pot fi transmise prin email la adresa primaria@mogosoaia.ro sau la numărul de fax 021.351.66.95. Măsura va fi aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 9 Reprezentanții serviciilor poștale și a celor de curierat au accesul restricționat în incinta primăriei Mogoșoaia, documentele urmând a fi preluate de către persoana însărcinată cu această atribuție. Măsura este aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul primăriei, pe facebook și pe orice cale de comunicare prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
13 martie 2020

Sari la conținut