Hotărârea 6 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MOGOȘOAIA

HOTĂRÂREA

NR. 6 DIN 17.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 17.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 157/17.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii  stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență;

Hotărârea nr. 11/13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României aprobată prin Hotărârea nr. 9 din 14.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

Prevederile art. 3 și art. 10 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stări de urgență pe teritoriul României.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise.

Art. 2 Utilizarea începând cu data de 18.03.2020 a hipocloritului de sodiu soluție min 12,5% clor activ conform avizului Ministerului Sănătății, Comisia Națională Pentru Produse Biocide nr. 1194BIO/02/12.19 pentru spălarea zilnică, mecanizat cu automătura și vermorel, conform planificării, a străzilor, inclusiv DN1A și I.C. Brătianu, și a trotuarelor de pe raza comunei Mogoșoaia cu soluție 0,5% clor activ în diluție, pe perioada instituirii stării de urgență. Planificarea se va face astfel încât dezinfectarea să fie efectuată după ora 21.00.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
17 martie 2020

Sari la conținut