Hotărâre: privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA

NR. 1 DIN 11.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comuei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 11.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmareDispoziției de convocare nr. 150/11.03.2020,

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobarea inițierii unei campanii de informare a populației privind măsurile de prevenire pentru gestionarea infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia, prin tipărirea și distribuirea unor materiale informative, precum și prin publicarea pe pagina de internet, facebook a comunei.

Art. 2 Dezinfectarea frecventă a spațiilor din incinta unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial de pe teritoriul comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Dezinfectarea zilnică a spațiilor din incinta instituțiilor publice din comuna Mogoșoaia, care au program de lucru cu publicul, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 4 Aprobarea suspendării tuturor activităților culturale, artistice, sportive, precum și a alte manifestări publice organizate pe teritoriul comunei Mogoșoaia până la data de 22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 5 Aprobarea suspendării tuturor pelerinajelor organizate de Parohiile din comuna Mogoșoaia până la data de 22.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 6 (1) Unitățile de alimentație pubică din comuna Mogoșoaia ( restaurant, baruri, cafenele, supermarket, market, magazine etc) au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și a altor zone de contact ( cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de uși etc) până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

(2) Se recomandă unităților de tip restaurant, bar, cafenea să suspende organizarea de evenimente pe teritoriul comunei Mogoșoaia până la data de 22.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 7 Operatorul de transport persoane în regim de taxi și operatorii de transport public de călători au obligația de a lua măsuri pentru dezinfectarea frecventă a autoturisme/autobuze, la începutul și sfârșitul fiecărei curse pânî la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 8 Operatorii de servicii publice din Comuna Mogoșoaia (S.C. APĂ CANAL ILFOV, SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL, etc) au obligația de a lua măsuri pentru  dezinfectarea frecventă a spațiilor din incinta sediilor proprii, care au program de lucru cu publicul până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art 9 Aprobarea colectării separate față de restul populației, de către operatorul de salubrizare,  gunoiului menajer al familiilor izolate la domiciliu în funcție de adresele comunicate în scris de Direcția de Sănătate Publică Ilfov, precum și a deșeurilor rezultate în urma activității medicilor de familie din comuna Mogoșoaia.

Art. 10 Demararea procedurilor de încheiere a convențiilor civile cu operatori economici, respectiv LIDL, MEGA IMAGE, PROFI, în măsura în care acest lucru este posibil, în vederea asigurării stocurilor de alimente ce ar putea fi necesare în caz de urgență.

Art. 11 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi și va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
12 martie 2020

Sari la conținut