HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 12.03.2020 Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA

NR. 2 DIN 12.03.2020

Privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor

cu COVID-19 pe teritoriul comunei Mogoșoaia

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comuei Mogoșoaia întrunit în ședință de urgență, astăzi 12.03.2020, la sediul Comunei Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 138, județ Ilfov, urmare Dispoziției de convocare nr. 151/12.03.2020

Luând în considerare situația existentă la nivel internațional și național cu privire la cazurile de infecție cu coronavirus (COVID-19), în vederea prevenirii și gestionării infecțiilor cu coronavirus pe teritoriul comunei Mogoșoaia,

Având în vedere:

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

Hotărârea nr. 9/10.03.2020 a Departamentului pentru Situații de Urgență, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d, alin. (5) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Interzicerea accesului altor persone cu excepția consilierilor locali, a primarului și a secretarului general la desfășurarea ședințelor Consiliului Local al comunei Mogoșoaia până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 2 Suspendarea audiențelor acordate de primarul comunei Mogoșoaia și de consilierii locali până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 3 Restrângerea, începând cu data de 13.03.2020, a activității de lucru cu publicul a Compartiment Taxe și Impozite Locale și Registratură prin deschiderea unui ghișeu unic pentru fiecare serviciu acordat, cu permiterea accesului în interior a unei singure persoane. Măsura este aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 4 Seviciul Stare Civilă va funcționa pentru cazuri urgente, începând cu data de 13.03.2020, pe bază unei programări prealabile la numărul de telefon 0728.857.534. Măsura este aplicată până la data de 31.03.2020 cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel local/national.

Art. 5 Cu excepția accesului la Compartiment Taxe și Impozite Locale și Registratură în condițiile menționate la art. 3, se restrânge lucrul cu publicul la toate compartimentele în sensul în care depunerea documentațiilor se va face numai online la adresa de email primaria@mogosoaia.ro, fax la nr. 021.351.66.95, servicii poștale sau prin depunere la Registratura instituției.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, prin grija Secretarului general al Comunei Mogoșoaia.

PREȘEDINTE

COMITET LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PAUL MIHAI NICU PRECUP

Actualizat la:
12 martie 2020

Sari la conținut