DISPOZIŢIA 464/09.11.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 09.11.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 29161/09.11.2020;

Prevederile art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a din H.G. nr. 1491/2004 pentru probarea Regulamentului cadru privind Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

H.G. nr. 935/05.11.2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;

OUG nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.52/05.11.2020.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.38/05.11.2020.

 PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIEI:

 Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară din data de       09.11.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea  ordine de zi:

 Art. 1 Prezentarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov nr. 38/05.11.2020, a  modificărilor legislative din 05.11.2020 și dezbaterea măsurilor ce se impun a fi luate în cadrul instituției     pentru protejarea atât a angajaților, cât și a cetățenilor.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut