DISPOZIȚIA 463/06.11.2020

Privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare precum și stabilirea sediilor acestora la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr.29024/06.11.2020

În temeiul pct. 93 din HG nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; Prevederile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;

În temeiul prevederile art. 155 alin. (2) lit. b, art. 196 alin. (1) lit. b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA EMITE URMĂTOAREA DISPOZIȚIE:

Art.1 Aprobarea delimitării și numerotării secțiilor de votare precum și stabilirea sediilor acestora la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, conform anexei.

Art.2 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art.3 Prezenta dispoziţie se comunică compartimentului de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup

Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut