DISPOZIŢIA 191/21.04.2020

Pentru modificarea dispoziției nr. 183/06.04.2020 privind aprobarea demarării procesului de identificare și colectare a datelor persoanelor cu domiciliul sau reședința în comuna Mogoșoaia aflate în stare de dificultate ca urmare a declarării stării de urgență la nivel național ca urmare a pandemiei COVID-19

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10245/06.04.2020;

Conform prevederilor Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia nr. 13/06.04.2020;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. b) art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 4 Serviciul Asistență Socială  va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, termenul limită pentru depunerea cererilor-declarație de către persoanele vizate fiind 28.04.2020.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 183/06.04.2020 rămân neschimbate.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut