DISPOZIŢIA 187/16.04.2020

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în data de 16.04.2020

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10902/16.04.2020;

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Constituției României;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

Ordonanțele Militare nr. 1-8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și Briefing-ul de presă susținut de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela în data de 15.04.2020,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. I Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență în ședința extraordinară din data de 16.04.2020, ora 09.00 care va avea loc la sediul din Șos. București-Târgoviște nr. 138, cu următoarea ordine de zi:

1. Slujbele religioase din noaptea de Înviere vor fi oficiate fără participarea credincioșilor în incinta, în curtea sau în apropierea lăcașurilor de cult din comuna Mogoșoaia.

2. Distribuirea de către clericii și voluntarii celor două Parohii, la domiciliul credincioșilor din Parohie, a pâinii binecuvântate, stropită cu agheasmă și vin, numită Paști.

3. Distribuirea de către clericii și voluntarii celor două Parohii, la domiciliul credincioșilor din Parohie a Luminii Sfinte venite de la Ierusalim.

4. Credincioșii vor primi Paștile și Sfânta Lumină din pragul casei sau ferestrei, fără a ieși în stradă, iar în zona locuințelor multifamiliare vor fi înmânate unui reprezentant desemnat de Asociația de proprietari care va purta echipament corespunzător de protecție.

5. Stabilirea obligațiilor voluntarilor și a cetățenilor pe parcursul Sărbătorilor Pascale.

Art. 2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut