DISPOZIŢIA 184/10.04.2020

Privind acceptarea de către Comuna Mogoșoaia a donației Fundației Dumbrava Minunată

Având în vedere:

Referatul nr. 10396/08.04.2020;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 291 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se acceptă de către Comuna Mogoșoaia donația/sponsorizarea din partea Fundației Dumbrava Minunată, constând în 1148 de pachete de alimente și produse de primă necesitate în valoare toatală de 197.664,33 lei.

Art. 2 Ulterior perfectării contractului, pachetele de alimente și produse de primă necesitate prevăzute la art. 1 din prezenta dispoziție vor fi distribuite persoanelor peste 65 de ani, persoanelor nevoiașe sau aflate în dificultate având domiciliul sau reședința în Comuna Mogoșoaia conform evidenței Serviciului Asistență Socială.

Art. 3 Serviciul Asistență Socială  va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut