DISPOZIŢIA 183/06.04.2020

Privind aprobarea demarării procesului de identificare și colectare a datelor persoanelor cu domiciliul sau reședința în comuna Mogoșoaia aflate în stare de dificultate ca urmare a declarării stării de urgență la nivel național ca urmare a pandemiei COVID-19

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 10245/06.04.2020;

Conform prevederilor Hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Mogoșoaia  nr. 13/06.04.2020;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. b) art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Aprobarea demarării identificării și colectării de către reprezentanții Comunei Mogoșoaia prin orice mijloace a datelor tuturor persoanelor cu domiciliul sau reședința pe raza localității aflate în stare de dificultate, ca urmare a declarării stării de urgență la nivel național, în vederea acordării unor ajutoare alimentare și/sau produse de primă necesitate pentru a veni în sprijinul lor.

Art. 2 Aprobarea, conform Anexei nr. 1, a modelului de cerere-declarație pe propria răspundere în baza căreia se vor acorda ajutoarele persoanelor aflate în stare de dificultate de subzistență, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Colectarea datelor înscrise în cuprinsul cererii-declarație pe propria răspundere se va face prin utilizarea oricărei metode dintre următoarele:

1.Online prin descărcarea formularului de către reprezentantul familiei de la adresa primaria.mogosoaia.ro, completarea, datarea, semnarea și expedierea copiei/pozei acestuia împreună cu copiile/pozele documentelor de identitate ale tuturor membrilor familiei domiciliați împreună, prin poștă electronică la adresa primaria@mogosoaia.ro;

2.Scrierea cererii-declarație pe propria răspundere de mână, conform modelului formularului publicat la adresa primaria.mogosoaia.ro, completarea, datarea, semnarea și transmiterea pozei acesteia împreună cu pozele documentelor de identitate ale tuturor membrilor familiei domiciliați împreună, prin aplicația Whatsapp la nr. 0730.710.200;

Art.4 Serviciul Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, termenul limită pentru depunerea cererilor-declarație de către persoanele vizate fiind 21.04.2020.

Art. 5 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut